Digitale fotos og scannere

tandlægen.dk Hedensted

Den digitale klinik – en effektiv og sikker løsning til gavn for patienten

Mange klinikker i tandlægen.dk har udskiftet det traditionelle røntgenfotografi med digital røntgen. Med digital røntgen er det muligt at se skader eller kritiske tilstande, som det kan være nødvendigt at behandle som et led i den forebyggende tandpleje. De digitale løsninger giver i den sammenhæng samme muligheder og fleksibilitet, som vi kender på andre områder, hvor det digitale foto har haft sit indtog.

For dig som patient betyder det først og fremmest, at det går betydeligt hurtigere, fra du får taget billedet, til tandlægen har det og kan vurdere din tandstatus og give dig en diagnose samt behandlingsforslag. Konkret er ’ekspeditionstiden’ faldet med ca. 10 minutter – tid, hvor patient og tandlæge tidligere blot sad og ventede på fremkaldelse.

Bedre kvalitet og bedre patientsikkerhed

De digitale løsninger er også forbundet med bedre kvalitet og dermed øget patientsikkerhed. Tandlægen har med den digitale løsning mulighed for at tage mange billeder både før, under og efter sit arbejde, ligesom tandlægen kan bruge billederne aktivt til at forberede større indgreb som for eksempel implantater.

 

 

I forbindelse med implantatoperation kan tandlægen benytte de digitale billeder til præcist at beregne den optimale placering af implantatet i forhold til kæben og de sunde tænder ved siden af. På baggrund af beregningen udvikler tandlægen, eller det tandtekniske laboratorium en lille skinne med et ”borehul”, som tandlægen placerer oven på tandrækken, og herefter er det muligt at bore præcist ned på det sted i kæben, hvor implantatet skal fastgøres. Det er således muligt at undgå fejlboringer og fejlplaceringer, ligesom patienten med denne løsning undgår at skulle skæres og efterfølgende syes i tandkødet.

Gode muligheder for opbevaring og deling af billeder

Endelig er de digitale billeder lettere at opbevare i patientjournalen og dele blandt klinikkens behandlere. I de tilfælde, hvor klinikken har behov for at henvise patienten til andre klinikker eller få lavet for eksempel kroner og broer eksternt, er det enkelt og sikkert at dele de digitale billeder på tværs af journalsystemer.

Scannere – en del af den digitale løsning

I moderne tandbehandling indgår også brug af scanner. Med scanneren kan tandlægen tage et præcist 3D aftryk af patientens tandsæt. Skanneren har med andre ord afløst det ofte kvalmefremkaldende gummiaftryk, der ligger til grund for det gipsaftryk, som tandteknikeren efterfølgende benytter til at producere kroner, broer og implantater efter.

Med scanneren får tandlægen et præcist 3D billede af patientens tandsæt – et 3D billede, som tandlægen kan vende og dreje på sin computer og på den måde få et nøjagtigt indtryk af tandstillingen.

På baggrund af denne 3D illustration kan tandlægen designe og udvikle en model til brug for produktionen af kroner, broer og implantater, som efterfølgende produceres af tandteknikeren. Endelig kan tandlægen med udgangspunkt i 3D-teknikken vise patienten, hvordan resultatet af behandlingen vil se ud. Det vil sige, patienten kan se på modellen, hvordan den ny krone, bro eller implantat vil tage sig ud i det samlede tandsæt og kan således tage beslutning til behandlingen på et oplyst grundlag.

Scanneren er som alt andet moderne teknik en både hurtigere og mere præcis løsning end de traditionelle aftryk. Og for patienten er det en betydelig mere bekvem måde at få taget aftryk på.

Find nærmeste klinik
{{infoWindowItem.title}}
{{infoWindowItem.address}}
{{infoWindowItem.zip}}
  • {{item.title}}, {{item.address}}, {{item.zip}} ({{item.distanceText}}) Gå til klinik