Gratis tandlægeydelser for unge

Mange unge holder op med at gå regelmæssigt til tandlæge, når de overgår til voksentandplejen og dermed selv skal betale. Men vidste du, at der er flere muligheder for at få billig eller endda gratis tandlægehjælp helt indtil du fylder 25 år? Læs hvordan her.

I Danmark får alle børn og unge tilbudt gratis tandpleje indtil de fylder 18 år. Desværre fravælger mange unge tandlægebesøgene, når de overgår til voksentandplejen, og frygter dyre tandlægeregninger. En ordning, som trådte i kraft den 1. juli 2022, vil forsøge at ændre på dette ved at tilbyde unge mellem 18-21 år gratis tandpleje.

Det er vigtigt at passe på sine tænder gennem hele livet. Regelmæssige tandlægebesøg er med til at forebygge sygdomme i munden og bør ses som en investering i ens egen sundhed. Nyere forskning viser desuden, at sygdomme i mundhulen kan forværre andre sygdomme, såsom diabetes og hjertekarsygdomme*.

Frit valg af tandplejetilbud
Udover tilbuddet om gratis tandpleje til unge mellem 18-21 år, er fritvalgsordningen også blevet udvidet. Tidligere dækkede fritvalgsordningen de 16-17 årige, men dækker nu unge helt op til 21 år.. Det betyder, at unge selv kan vælge, om de ønsker at gå hos en privatpraktiserende tandlæge, eller vil fortsætte i børne- og ungdomstandsplejen.

Gratis tandlæge til medlemmer af sygeforsikring “danmark”
Er du mellem 18-25 år? Så har du mulighed for gratis tandlægebesøg. Sygeforsikring “danmark” tilbyder 100% i tilskud til tandeftersyn og tandrensning til unge mellem 18-25 år. Derudover giver “danmark” tilskud til en række øvrige tandbehandlinger, såsom forebyggende behandling, tandregulering og røntgenundersøgelse*.

Bestil tid til et gratis tandeftersyn her.

*https://www.tandlaegeforeningen.dk/til-pressen/nyheder-og-pressemeddelelser/nyheder/2019/09/ritzau-daarlig-mundhygiejne-kan-forvaerre-andre-sygdomme/
*https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/tandbehandling