Behandlinger

Stifttand

En stifttand både føles og ser naturlig ud. Kontakt din nærmeste klinik for at høre mere.

Stifttand
Tilfredse patienter

Tilfredse patienter

Vi har 4.9 stjerner på Trustpilot

Lokal tandlæge

Din lokale tandlæge

landsdækkende kæde - lokalt forankret

alle tandbehandlinger

Alle tandbehandlinger hos en kæde

Også de komplicerede operationer

tandsundhed

Vores hjerte banker for din tandsundhed

Hos os er kvalitet og tryghed i fokus

Hvad er en stifttand?

En stifttand er en god løsning, hvis man har en tand, der har mistet meget af selve tandkronen, men stadig har en intakt tandrod. En stifttand kan kun laves, hvis tanden er eller bliver rodbehandlet. Tandlægen har dermed mulighed for at opbygge en ny krone af plast eller porcelæn ved at sætte et metal- eller fiberstift fast i tandroden. Stiften fungerer som skelet for den nye tandkrone, og dermed har man fået en stifttand.

Årsagen til, at man får en stifttand, er typisk, at man har mistet store dele af sin tandkrone som følge af caries. Eksempelvis rodbehandlede tænder. Med en stifttand får man en tandkrone, der føles naturlig og kan matches i farven til dine naturlige tænder.

Hos tandlægen.dk er du altid i gode hænder. Her får du god vejledning og behandling i trygge rammer.

Hvad skal jeg vælge?

Stifttand eller tandimplantat

Hvis din dårlige tand stadig har en intakt tandrod, er en stifttand som regel den bedste løsning. Den kræver et mindre indgreb end et implantat og er hurtigere og billigere at lave.

Men vær opmærksom på, at du har flere muligheder at vælge mellem. Din tandlæge vil kunne rådgive dig om, hvilken løsning der bedst passer til dit behov.

Her er dine behandlingsmuligheder, hvis du har mistet enten det meste af en tand eller hele tanden:

Error executing template "Designs/Swift/Paragraph/Swift_Feature.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_f36de4fca5364280ba7642ff257e8421.ExecuteAsync()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineCore.RunTemplate(ICompiledTemplate template, TextWriter writer, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.Run(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.DynamicWrapperService.Run(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.Run(IRazorEngineService service, String name, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass23_0.<Run>b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.Run(IRazorEngineService service, String name, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 2 @using System.IO 3 4 @functions 5 { 6 private string RenderCustomCSS(IEnumerable<string> decorations) 7 { 8 var cssClasses = new List<string>(); 9 10 foreach (var itemId in decorations) 11 { 12 var item = Dynamicweb.Content.Services.Items.GetItem("Swift_Css", itemId); 13 item.TryGetValue("Class", out object classes); 14 15 if (classes is null) 16 { 17 continue; 18 } 19 20 var cssString = (string)classes; 21 22 if (cssString.StartsWith("[")) 23 { 24 var cssArray = Dynamicweb.Core.Converter.Deserialize<string[]>(cssString); 25 cssClasses.AddRange(cssArray); 26 } 27 else 28 { 29 cssClasses.Add(cssString.Replace(",", " ")); 30 } 31 } 32 33 return string.Join(" ", cssClasses).Trim(); 34 } 35 } 36 37 @{ 38 string layout = Model.Item.GetRawValueString("Layout", "icon-top"); 39 string contentPadding = Model.Item.GetRawValueString("ContentPadding", string.Empty); 40 contentPadding = contentPadding == "none" ? "" : contentPadding; 41 contentPadding = contentPadding == "small" ? "p-3 p-md-3" : contentPadding; 42 contentPadding = contentPadding == "large" ? "p-5 p-md-5" : contentPadding; 43 string theme = !string.IsNullOrWhiteSpace(Model.Item.GetRawValueString("Theme")) ? " theme " + Model.Item.GetRawValueString("Theme").Replace(" ", "").Trim().ToLower() : string.Empty; 44 var decorations = Model.Item?.GetList("CssDecorations")?.SelectedValues ?? Enumerable.Empty<string>(); 45 string css = RenderCustomCSS(decorations); 46 47 string target = Pageview.AreaSettings.GetBoolean("OpenLinksInNewTab") && Model.Item.GetString("Link").Contains("http") ? "target=\"_blank\"" : string.Empty; 48 string rel = Pageview.AreaSettings.GetBoolean("OpenLinksInNewTab") && Model.Item.GetString("Link").Contains("http") ? "rel=\"noopener\"" : string.Empty; 49 string alignment = (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Title")) && !Model.Item.GetBoolean("HideTitle")) && !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Text")) ? "align-items-stretch" : "align-items-center"; 50 51 string iconColor = Model.Item.GetString("iconColor", "text-inherit"); 52 string iconOpacity = Model.Item.GetString("IconOpacity", "opacity-100"); 53 54 string iconSize = Model.Item.GetRawValueString("IconSize", "2"); 55 string imageSrc = !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Image")) ? Model.Item.GetFile("Image").Path : string.Empty; 56 string flexGrowClass = string.Empty; 57 58 switch (layout) 59 { 60 case "icon-left": 61 case "icon-right": 62 flexGrowClass = "flex-grow-0"; 63 break; 64 } 65 66 string imagePath = imageSrc != string.Empty ? imageSrc : Model.Item.GetRawValueString("Icon", string.Empty); 67 imagePath = Path.GetExtension(imagePath).ToLower() != ".svg" ? "/Admin/Public/GetImage.ashx?image=" + imagePath + "&height=" + iconSize + "&width=" + iconSize + "&Crop=0&format=webp" : imagePath; 68 string imgAltText = Model.Item.GetRawValueString("FeatureAltText", string.Empty); 69 70 string titleFontSize = Model.Item.GetRawValueString("TitleFontSize", "h4"); 71 string titleColor = Model.Item.GetString("TitleColor", "text-inherit"); 72 string titleOpacity = Model.Item.GetString("TitleOpacity", "opacity-100"); 73 string headingLevel = Model.Item.GetString("HeadingLevel", "h2"); 74 string headingLevelStart = $"<{headingLevel} class=\"{titleFontSize} {titleColor} {titleOpacity} m-0\">"; 75 string headingLevelStop = $"</{headingLevel}>"; 76 77 string textColor = Model.Item.GetString("TextColor", "text-inherit"); 78 string textOpacity = Model.Item.GetString("TextOpacity", "opacity-100"); 79 } 80 81 <div class="h-100 @(contentPadding)@(theme) @(css) item_@Model.Item.SystemName.ToLower()"> 82 <div id="@Model.ID" class="user-select-none" style="scroll-margin-top:var(--header-height,150px)"></div> 83 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Link"))) 84 { 85 @:<a href="@Model.Item.GetString("Link")" class="text-decoration-none d-block h-100" @target @rel> 86 } 87 88 @switch (layout) 89 { 90 case "icon-top": 91 <div class="d-flex flex-column gap-3 text-center mb-0-last-child"> 92 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Image")) || !imagePath.ToLower().Contains("none") && imagePath != string.Empty) 93 {<div class="@flexGrowClass"> 94 @if (Path.GetExtension(imagePath).ToLower() == ".svg") 95 { 96 <div class="icon-auto @iconColor @iconOpacity" style="height: @(iconSize)px; width: @(iconSize)px;">@ReadFile(imagePath)</div> 97 } 98 else 99 { 100 <img loading="lazy" src="@imagePath" alt="@imgAltText" title="@Model.Item.GetString("Title")" style="height: @(iconSize)px; width: @(iconSize)px;"> 101 } 102 </div> 103 } 104 105 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Title")) && !Model.Item.GetBoolean("HideTitle") || !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Text"))) 106 { 107 <div class="mb-0-last-child"> 108 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Title")) && !Model.Item.GetBoolean("HideTitle")) 109 { 110 @headingLevelStart 111 @Model.Item.GetString("Title") 112 @headingLevelStop 113 } 114 115 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Text"))) 116 { 117 <p class="@textColor @textOpacity m-0">@Model.Item.GetString("Text")</p> 118 } 119 </div> 120 } 121 </div> 122 break; 123 case "icon-left": 124 <div class="d-flex flex-row gap-3 h-100 text-start @alignment"> 125 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Image")) || !imagePath.ToLower().Contains("none") && imagePath != string.Empty) 126 {<div class="@flexGrowClass"> 127 @if (Path.GetExtension(imagePath).ToLower() == ".svg") 128 { 129 <div class="icon-auto @iconColor @iconOpacity" style="height: @(iconSize)px; width: @(iconSize)px;">@ReadFile(imagePath)</div> 130 } 131 else 132 { 133 <img loading="lazy" src="@imagePath" alt="@imgAltText" title="@Model.Item.GetString("Title")" style="height: @(iconSize)px; width: @(iconSize)px;"> 134 } 135 </div> 136 } 137 138 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Title")) && !Model.Item.GetBoolean("HideTitle") || !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Text"))) 139 { 140 <div class="d-flex flex-column flex-grow-1"> 141 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Title")) && !Model.Item.GetBoolean("HideTitle")) 142 { 143 @headingLevelStart 144 @Model.Item.GetString("Title") 145 @headingLevelStop 146 } 147 148 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Text"))) 149 { 150 <p class="@textColor @textOpacity m-0">@Model.Item.GetString("Text")</p> 151 } 152 </div> 153 } 154 155 </div> 156 break; 157 case "icon-right": 158 <div class="d-flex flex-row gap-3 h-100 text-end @alignment"> 159 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Title")) && !Model.Item.GetBoolean("HideTitle") || !string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Text"))) 160 { 161 <div class="d-flex flex-column flex-grow-1"> 162 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Title")) && !Model.Item.GetBoolean("HideTitle")) 163 { 164 @headingLevelStart 165 @Model.Item.GetString("Title") 166 @headingLevelStop 167 } 168 169 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Text"))) 170 { 171 <p class="@textColor @textOpacity m-0">@Model.Item.GetString("Text")</p> 172 } 173 </div> 174 } 175 176 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Image")) || !imagePath.ToLower().Contains("none") && imagePath != string.Empty) 177 {<div class="@flexGrowClass"> 178 @if (Path.GetExtension(imagePath).ToLower() == ".svg") 179 { 180 <div class="icon-auto @iconColor @iconOpacity" style="height: @(iconSize)px; width: @(iconSize)px;">@ReadFile(imagePath)</div> 181 } 182 else 183 { 184 <img loading="lazy" src="@imagePath" alt="@imgAltText" title="@Model.Item.GetString("Title")" style="height: @(iconSize)px; width: @(iconSize)px;"> 185 } 186 </div> 187 } 188 </div> 189 break; 190 } 191 192 @if (!string.IsNullOrEmpty(Model.Item.GetString("Link"))) 193 { 194 @:</a> 195 } 196 </div> 197
stifttand

Fakta

Hvilke materialer laves en stifttand af?

En stifttand kan laves af forskellige materialer, alt afhængig af tilstanden på tandroden og det tryk tanden udsættes for i det daglige. Endelig kan også kosmetiske overvejelser spille ind. 

Materialer som stifttænder laves af:

 • Tandkronen på en stifttand fremstilles af enten plast eller porcelæn, der kan tilpasses i farven efter dine naturlige tænder. Guld er også en mulighed især til kindtænder, der udsættes for stort tryk, når man tygger. Man kan også vælge guld af æstetiske grunde.
 • Selve stiften inde i en stifttand kan fremstilles af forskellige materialer, overvejende stål, titanium eller fiber. Stiften sættes fast med dentalcement. Titanium er det stærkeste metal. Både stål og titanium har den fordel, at de ikke korroderer, og dermed forbliver din stifttand stærk og holdbar.

Sådan gør tandlægen, når du skal have en stifttand

En stifttand består af en stift, der sættes fast i en sund tandrod. Den nye kunstige tandkrone bygges op omkring denne stift.

For at skabe en stifttand gør tandlægen følgende:

 • Først skal din tand rodbehandles, så betændelse og skadet væv fjernes.
 • Derefter bygger tandlægen kernen af tanden op oven på tandroden. Denne kerne består af et fyldmateriale, der danner base for et stift.
 • En stift af enten metal eller fiber sættes fast på basen
 • Endelig skaber tandlægen en tandkrone enten af plast eller porcelæn. Denne fremstilles, så den præcist passer til basen på tandroden. Den farvematches også med dine egne naturlige tænder.

 

Gør det ondt at få en stifttand?

Din rodbehandling og forarbejdet til din nye stifttand vil foregå under lokalbedøvelse, så behandlingen er så smertefri som muligt.

Hvad koster en stifttand?

Prisen for en stitttand kan variere afhængig af, om en rodbehandling er nødvendig og det materiale der ønskes. Kontakt din tandlæge for at få en eksakt pris. Vi samarbejder også med Sygeforsikringen Danmark, der giver tilskud på stifttænder afhængig af din personlige dækningsgrad.

Har du brug for en betalingsordning?

Hos tandlægen.dk kan du dele betalingen for din behandling op på en række faste månedlige ydelser, så udgiften bliver mere overkommelig. Tandlægen.dk har indgået samarbejde med Resurs Bank.

FAQ

En stifttand og en tandkrone udfylder samme funktion. Forskellen er, at med en stifttand sidder tandkronen fast i tandroden med et metal- eller fiberstift. En stifttand får man, når det er vanskeligt blot at behandle med en almindelig tandkrone. Din tandlæge vil kunne rådgive dig om dine muligheder.

Alle tænder kan i princippet blive en stifttand, så længe tandroden er sund og rask. Dog kan de bagerste visdomstænder være for vanskelige at tilpasse som stifttand.

En stifttand sidder normalt godt fast med en stift af metal eller fiber. Hvis din tandkrone har løsnet sig, eller hvis din tand rokker, fordi hele tandroden er løs, så kontakt straks din tandlæge. Det er vigtigt at blive behandlet hurtigt, så din stifttand kan reddes, og der ikke går betændelse i tandkødet eller rodnerven.