Privatlivspolitik som samarbejdspartner

Sådan beskytter vi dine personoplysninger når du er samarbejdspartner

Privatlivspolitik når du er samarbejdspartner (leverandører og forretningspartnere) med tandlægen.dk

tandlægen.dk Holding A/S, Lottenborg 26, 2800 Kongens Lyngby (“Tandlægen.dk”) ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan tandlægen.dk som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata, når du er samarbejdspartner med tandlægen.dk.

I forbindelse med dit samarbejde med tandlægen.dk vil vi behandle de personoplysninger, som vi modtager fra dig i forbindelse med enhver ordre eller leverance for at kunne gennemføre og kontrollere betaling og services (navn, kontakt oplysninger, stilling, virksomhedsnavn mv.). Derudover bruger vi også data til at vedligeholde forretningsforbindelsen med den virksomhed du repræsenterer.

Grundlaget for vores behandling at dine personoplysninger er vores legitime interesse i at opbevare dine data så vi kan lave aftaler med den virksomhed, som du repræsenterer og for at bygge forretningsforbindelser med samme virksomhed (GDPR artikel 6(1)(f)).

Dine rettigheder
Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Bliver du utilfreds og vil klage, vil vi være glade for at være den første, der modtager klagen.

Men du har altid ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller ønsker mere information omkring persondata, bedes du kontakte os på persondata@tandlaegen.dk eller 44 22 43 43.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på tlf. 21263812 eller på e-mail: persondata@tandlaegen.dk

Sidst opdateret april 2022