Privatlivs- og cookiepolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
tandlægen.dk er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Er du patient på en af vores klinikker, vil klinikken være dataansvarlig.
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: marketing@tandlaegen.dk eller 44 22 43 43

Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du er patient i tandlægen.dk og behandles på en af vores klinikker, indhenter vi en række informationer om dig.

I forbindelse med behandlinger behandles typisk følgende typer af oplysninger: CPR nr., navn, adresse, telefonnummer, e-mail, øvrige journalnotater, røntgenbilleder, tandaftryk, tandscanninger, oplysninger om din tidligere tandlæge.
Om nødvendigt for behandlingen slår vi dig op i FMK – det Fælles MedicinKort, hvor vi kan se oplysninger om eventuel receptmedicin, du er visiteret til at få. Klinikkens retsgrundlag til behandling af personoplysninger om patienter findes i sundhedsloven.

Derudover indsamles kontaktoplysninger på diverse leverandører og samarbejdspartnere i vores interesse med det formål at kommunikere og afregne.

Vores website indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering
Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.
Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.
Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.
Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne indsamlet i forbindelse med behandling på klinikken bruges til at udføre den korrekte behandling af dig og føre den lovpligtige patient journal.
Oplysningerne indsamlet på hjemmesiden bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørge vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte opdatere vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.
Periode for opbevaring

Oplysninger om patienter opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Som hovedregel slettes journaler 10 år efter sidste notat eller 5 år efter videregivelse til ny tandlæge. Personoplysninger i bogføringsmateriale slettes efter 5 år.

Samtykke
Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved klikke på linket nederst i nyhedsbrevet ”afmeld tilmelding til nyhedsbrev”.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Brug af cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Klinikken videregiver i nogle tilfælde oplysninger om patienter til kommunen for statistiske formål.

I visse tilfælde vil vores underleverandører sende dine personoplysninger til Kina med det formål at producerer tandteknik. Det sikres, at disse underleverandører har de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre sikker behandling af personoplysninger. Øvrige modtagere af personoplysninger findes i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Google i USA (til data opsamlet via cookies) som er medlem af US Privacy Shield.

Brug af cookies:
Trafikmåling: Ved at måle den trafik, der er på vores hjemmeside, ved vi, hvor mange besøgende vi har. Det er vigtigt, så vi kan sørge for, at vores servere kan holde til trafikken og sørge for, at hjemmesiden fungerer optimalt og er brugervenlig.

Cookies
Vi anvender cookies til ovenstående formål. En cookie består af en tekstfil, der bliver lagret i din browser. Den har til formål at kunne genkende dén enhed, du besøger vores site med – og husker altså hvordan du har ageret, sidst du besøgte vores side. Vi gemmer ingen personlige oplysninger, og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Hvor lang tid opbevarer vi cookies?
En cookie bliver slettet af sig selv, når der er gået et bestemt antal måneder. Hver gang du besøger vores site, fornyes udløbsfristen.
2.2 Hvordan sletter jeg cookies?
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
2.3 Hvordan undgår jeg cookies?
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
2.4 Hvad cookies bruges til på vores website?
Vi indsamler data, så vi kan føre statistik over, hvor mange der besøger vores side, så vi bl.a. kan sikre, at vores servere kan holde til det. Samtidig indsamler vi oplysninger om køn, alder og geografi, så vi kan opbygge en bredere forståelse af vores målgruppe og derved tilbyde et bedre produkt samt en bedre service.
2.5 Trafikmåling via Google Analytics
Vi anvender cookies fra Google Analytics, så vi kan måle hvor meget trafik, der er på vores website.
Ønsker du at fravælge cookies fra Google Analytics, kan du klikke her: http://tools.google.com/dlpage/

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Hotjar, Google og Facebook.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du ovenfor.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Før vi videregiver din journal til en anden tandlæge, beder vi dig om samtykke hertil.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på tandlægen.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at benytte tandlægen.dk accepterer du vores brug af cookies.