Holistisk tandbehandling

Få fjernet dine amalgamfyldninger sikkert

Holistisk tandbehandling omfatter mange ting, men din holistiske tandlæge, arbejde er primært rettet mod de mange patienter, der ønsker at komme af med deres sølvamalgamfyldninger.

For at hjælpe dem med denne proces på den mest beskyttende måde, følger din tandlæge et bestemt koncept:

Måling af strømmen fra sølvfyldningerne. Denne måling bruges bl.a til at afgøre, i hvilken rækkefølge fyldningerne skal fjernes.

  • Test af hvilke materialer den aktuelle patient kan tåle at få i munden.
  • Vejledning i forholdsregler i forbindelse med udskiftningen, det være sig omkring kost, tilskud og andre ting.
  • Maksimal beskyttelse når de skadelige sølvfyldninger fjernes.
  • Dette gøres ved at bruge kofferdam (en gummimembran der dækker af for munden, så kun den tand der arbejdes på er synlig) eller et clean-up sug, når sølvet fjernes.
  • Brug af iltmaske til patienten under fjernelsen. Luftrenser og endelig et godt sug.
  • Behandlingen startes oftest med en test af fyldninger og forligelighed med materialer, og derudfra lægges så en behandlingsplan, og der laves et prisoverslag.
  • Der udleveres papirer på testene og vejledningerne, så patienterne kan sidde hjemme og læse det i ro og fred, og gemme dem til senere brug.

Herunder finder du din nærmeste tandlæge der udføre holistisk tandpleje:

Find nærmeste klinik
{{infoWindowItem.title}}
{{infoWindowItem.address}}
{{infoWindowItem.zip}}
  • {{item.title}}, {{item.address}}, {{item.zip}} ({{item.distanceText}}) Gå til klinik