Karriere og uddannelse

Hos tandlægen.dk arbejder vi målrettet med uddannelse og karrieremuligheder for både klinikledere, behandlere, souschefer, klinikassistenter, receptionister og administrativt personale.

Det er vores mission at tiltrække og fastholde branchens dygtigste medarbejdere, og vi vil gerne understøtte, at alle vores ansatte udvikler sig fagligt. For at efterleve den mission skal vi også have noget at tilbyde. Derfor afholder vi Temadage, hvor alle medarbejdere i kæden inviteres til fælles undervisning på tværs af de forskellige personalegrupper inden for forskellige temaer. Dette medvirker til at etablere en fælles faglig reference for alle kædens ansatte.

Vi har udviklet interne uddannelsesprogrammer/kurser, der kan sikre vores ansatte en god karriere på kædens klinikker og i tandlægebranchen generelt. I efteråret udgav vi et kursus katalog med en masse kurser, der skal løbe af stablen i efteråret 2020 og foråret 2021.

Uddannelsesprogrammer

Tandplejere på vej

Vores behandlerteams på klinikkerne består af tandlæger og tandplejere. Vi beskæftiger pt 140 tandplejere i vores kæde.

Det betyder, at vi har mulighed for at lave egne interne efteruddannelse- og kursustilbud målrettet tandplejere, ligesom vi har etableret interne regionale faglige fællesskaber for tandplejere.

En ansættelse som tandplejer i tandlægen.dk giver dig således en mulighed for at arbejde målrettet med kompetenceløft, hvis det er i den retning dine jobønsker går.

Souschefer og administrativt personale

De fleste klinikker i tandlægen.dk er så store, at de administrative opgaver og dele af ledelsen af klinikken varetages af en souschef. En souschef på vores klinikker er en central person med en stærk funktion.

Souschefer kan bl.a. være tandplejer eller klinikassistenter, der har været gennem et fagligt udviklingsforløb, eller det kan være personer med en anden faglig baggrund for eksempel kontoruddannede.

Klinikassistenter – en uvurderlig ressource i kædens hverdag

Tandlæger og tandplejere kan kun give den bedste patientoplevelse og behandling, hvis de har en dygtig og engageret klinikassistent ved deres side.

Klinikassistenterne har en meget vigtig rolle i hverdagen, ligesom vi har fokus på klinikassistenternes faglige udvikling.

På størstedelen af vores klinikker har vi også ansat klinikassistentelever, så vi sikrer, at vi hele tiden har det nødvendige antal faglært.

Nyuddannet behandlere

Når eksamen først er i hus, er specialisering eller kompetenceudvikling måske ikke det første, man tænker på. Men får du et job i en af klinikkerne i tandlægen.dk, kommer du ind i netværk, hvor der er fokus på videndeling, erfaring og udvikling med nyuddannede på tværs af hele kæden.

Desuden arbejder vi systematisk helt fra starten med at supplere din klinikerfaring med teori. På flere af kædens klinikker varetager vi kommunal tandpleje af børn og unge, så du har mulighed for at få den erfaring internt i kæden.

Er du interesseret i at høre mere om at være ansat som nyuddannet behandlere i tandlægen.dk, kan du rette henvendelse til vores HR-afdelingen på kædens hovedkontor.

tandlægen.dk bootcamp med nyuddannede tandlæger

Plads til specialistviden

Nogle tandlæger ønsker at specialisere sig i en speciel retning. I tandlægen.dk ønsker vi at understøtte specialisering, da det højner vores faglighed og kvaliteten i vores behandlinger.

Gennem vores faglige fællesskaber er det muligt at lære af andre inden for samme speciale, og du kan få inspiration til efteruddannelse.

tandlægen.dk’s Lederuddannelse

Flere af kædens klinikker står over for et generationsskifte inden for en overskuelig årrække. Derfor har vi udviklet vores egen lederuddannelse, der klæder tandlæger på til at overtage ledelsen af en eller flere klinikker i forbindelse med generationsskifte.

Lederuddannelsen  har fokus på alt fra personaleledelse, klinikøkonomi, marketing og hvad der ligger i at være virksomhedsansvarlig tandlæge.

Du kan læse mere om Lederuddannelsen her.

Hvis du ønsker at få flere informationer om at blive og være leder i tandlægen.dk, er du velkommen til at kontakte kædens hovedkontor.

Mere information om karrieremuligheder

Du er altid velkommen til at kontakte vores HR-afdeling, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få ansættelse i tandlægen.dk – og her kan du uploade en uopfordret ansøgning.