tandlægen.dk – garant for uddannelse og fagligt løft

Vi arbejder målrettet med uddannelse og karrieremuligheder for både tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og administrativt personale. Hos tandlægen.dk er det vores mission at tiltrække og fastholde branchens dygtigste medarbejdere. For at efterleve den mission skal vi også have noget at tilbyde.
Derfor afholder vi fælles fagdage, hvor alle medarbejdere i kæden inviteres til fælles undervisning inden for forskellige temaer. De fælles fagdage medvirker til at etablere en fælles faglig reference for alle kædens ansatte.
Vi har udviklet interne uddannelsesprogrammer, der kan sikre dig en god karriere på kædens klinikker og i tandlægebranchen generelt.

Uddannelsesprogrammer

Nyuddannet tandlæge
Når eksamen først er i hus, er specialisering eller kompetenceudvikling måske ikke det første, man tænker på. Men får du et job i en af klinikkerne i tandlægen.dk, vil vi tilbyde dig at komme ind i netværk for nyuddannede, i faglige fællesskaber med fokus på videndeling, og vi vil tilbyde dig et modulbaseret uddannelsesforløb, der supplerer din klinikerfaring med teori. På flere af kædens klinikker varetager vi kommunal tandpleje af børn og unge, så du har mulighed for at få den erfaring internt i kæden.

Du kan læse mere om vores program for nyuddannede her. Og er du interesseret i at høre mere om at være ansat som nyuddannet tandlæge i tandlægen.dk, kan du rette henvendele til personaleafdelingen på kædens hovedkontor.

Tandplejere på vej
Vi beskæftiger langt over 125 tandplejere i vores kæde.
Det betyder, at vi har mulighed for at lave egne interne efteruddannelse- og kursustilbud målrettet tandplejere, ligesom vi har etableret interne regionale faglige fællesskaber for tandplejere.

En ansættelse som tandplejer i tandlægen.dk giver dig således en mulighed for at arbejde målrettet med kompetenceløft, hvis det er i den retning dine jobønsker går.

 

Souschefer og administrativt personale
Mange af klinikkerne i tandlægen.dk er så store, at de administrative opgaver og/eller dele af ledelsen af klinikken varetages af en souschef på klinikken.

Souschefer kan være klinikassistenter, der har været gennem et fagligt udviklingsforløb, eller det kan være personer med en anden faglig baggrund for eksempel kontoruddannede.

 

Klinikassistenter – en uvurderlig ressource i kædens hverdag
Tandlæger og tandplejere kan kun give den bedste patientoplevelse og behandling, hvis de har en dygtig og engageret klinikassistent ved deres side.

I tandlægen.dk anerkender vi helt og fuldt klinikassistentens vigtige rolle i hverdagen, ligesom vi har fokus på klinikassistenternes faglige udvikling. 

På størstedelen af vores klinikker har vi også ansat klinikassistentelever, så vi sikrer, at vi hele tiden har det nødvendige antal faglært.

Det skal i den forbindelse nævnes, at vores klinik i Aarhus blev udnævnt som Årets Praktikplads af HK i 2018.

tandlægen.dk bootcamp med nyuddannede tandlæger

Plads til specialistviden

Nogle tandlæger ønsker at specialisere sig i en speciel retning. I tandlægen.dk ønsker vi at understøtte specialisering, da det højner vores faglighed og kvaliteten i vores behandlinger.

Gennem vores faglige fællesskaber er det muligt at lære af andre inden for samme speciale, og du kan få inspiration til efteruddannelse.

tandlægen.dk’s Lederuddannelse

Flere af kædens klinikker står over for et generationsskifte inden for en overskuelig årrække. Derfor har vi udviklet vores egen lederuddannelse, der klæder tandlæger på til at overtage ledelsen af en eller flere klinikker i forbindelse med generationsskifte.

Lederuddannelsen  har fokus på alt fra personaleledelse, klinikøkonomi, marketing og hvad der ligger i at være virksomhedsansvarlig tandlæge.

Du kan læse mere om Lederuddannelsen her.

Hvis du ønsker at få flere informationer om at blive og være leder i tandlægen.dk, er du velkommen til at kontakte kædens hovedkontor.

Fælles Fagdag

 

Mere information om karrieremuligheder hos tandlægen.dk
Du er altid velkommen til at kontakte vores HR-afdeling, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få ansættelse i tandlægen.dk – og her kan du uploade en uopfordret ansøgning.