Opkøb & generationsskifte

Overvejer du at sælge din klinik? Tandlægen.dk har stor erfaring med køb af klinikker samt generationsskifte. Et salg af din klinik til tandlægen.dk giver dig en række trygge muligheder for enten at fokusere på den faglige side af din praksis – eller nedtrappe arbejdet i det tempo, der passer dig.

Dine muligheder

Kliniklederen fortsætter som klinikleder

Klinikken gennemgår et generationsskifte, hvor du trækker dig tilbage

Du træder tilbage som klinikleder, men fortsætter som tandlæge

Tandlægen.dk er en landsdækkende kæde med et stærkt fagligt fællesskab og fokus på de bedste og nyeste metoder og teknologi. Vi tilbyder professionel support og sparring i det daglige arbejde – både før og efter et generationsskifte.

Vi tilbyder assistance med:

  • Administration
  • Personaleledelse
  • Faglig uddannelse
  • Indkøbsaftaler
  • Markedsføring
  • GDPR Compliance
sælg tandklinik

Vil du høre mere om salg og generationsskifte?

Skriv til Niels Madsen, tandlæge og medstifter af tandlægen.dk

Fokus på faglighed og hjælp til det administrative

Hos tandlægen.dk bliver du en del af en kæde, der sætter faglig udvikling i fokus, så vi kan tilbyde vores patienter tidssvarende behandlinger ved brug af nye teknologier og behandlingsmetoder.

At drive en tandlægeklinik i dag er både omkostningstungt og forbundet med en række krav og forpligtelser i forhold til blandt andet myndigheder. Det resulterer i at du som tandlæge skal bruge meget tid på administration, rapportering, marketing og andre ledelsesopgaver, og så bliver tiden ved stolen mindre – eller overarbejdet større.

”Det er virkelig en byrde der er blevet taget fra mine skuldre og jeg kan mærke, at jeg har fået en helt anden ro, og den ro kunne jeg allerede mærke under salgsprocessen ved, at jeg hele tiden er blevet bakket op, for var der noget, jeg var i tvivl om, så kunne jeg ringe eller skrive til hovedkontoret. Jeg har virkelig følt mig lettet, og pludselig kunne jeg se, hvor maks presset jeg har været de sidste år med alle de ting, som vi bliver pålagt ift. dokumentation osv.” fortæller tandlæge Camilla Ulrich, tandlægen.dk Rønne, der solgte sin klinik til tandlægen.dk i efteråret 2019.

Kædesamarbejdet giver dig mulighed for at få support og sparring om drift og administration. Vi fokuserer på at tilbyde assistance i forhold til uddannelse, indkøbsaftaler, markedsføringstiltag og personaleledelse, så du kan koncentrere dig om dine patienter og klinikkens faglige rammer og udvikling.

”Noget af det bedste ved at være blevet en del af tandlægen.dk, det er den støtte og sparring, jeg har fået omkring alt det administrative og driften, som er blevet struktureret bedre, så jeg i højere grad kan fokusere på mit ansvar for fagligheden og selvfølgelig også den daglige drift. Det har taget noget af presset fra mine skuldre.” fortæller klinikleder Jesper Krabbe Munck, tandlægen.dk Rønne, der solgte sin klinik til tandlægen.dk i 2016.

“Jeg føler mig helt tryg ved generationsskiftet, og jeg kan mærke, at det gør mine medarbejdere også. Jeg tror faktisk, at både jeg og den kommende klinikleder [Camilla Ulrich] føler os mere trygge ved vores forestående generationsskifte, fordi vi er en del af tandlægen.dk og dermed har nogle sparringspartnere, end hvis vi havde været en selvstændig klinik, som stod foran et lederskifte.
Hos tandlægen.dk kan vi nemlig få sparring om alt fra lønpolitik til, hvad vi skal gøre i forhold til personale, og det er en kæmpe fordel. Det er også en stor lettelse, at vi kan gøre det i det tempo, som passer os bedst, og at jeg kan fortsætte som tandlæge på klinikken i det omfang jeg vil, efter at Camilla har overtaget roret” fortæller tandlæge og klinikleder Jesper Krabbe Munck.