Karriere og uddannelse

Hos tandlægen.dk ønsker vi at tiltrække og fastholde branchens dygtigste medarbejdere. Derfor understøtter vi vores ansattes faglige udvikling ved at tilbyde et bredt udvalg af kurser og uddannelser for både klinikledere, behandlere, souschefer, klinikassistenter, receptionister og administrativt personale.

Vores fokus på faglighed gør os unikke. Vi giver alle medarbejdere mulighed for at videreuddanne sig uanset om de er tandlæger eller klinikassistenter.

Vi tilbyder også bootcamps og kurser for at hjælpe nyuddannede godt i gang med arbejdslivet på klinikken. Derudover udbyder vi branchens eneste akademiuddannelse for souschefer. Har du ønske om at specialisere dig i den ene eller anden retning, så tager vi højde for det i vores ansættelsesvilkår og sammensætter en individuel uddannelsespakke.

Du er altid velkommen til at kontakte vores HR-afdeling, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få ansættelse i tandlægen.dk – og her kan du uploade en uopfordret ansøgning.

Læs mere om nogle af vores interne uddannelsesprogrammer og kurser herunder.

For tandplejere og klinikassistenter

Akademiuddannelse for souschefer

Som branchens eneste tilbyder vi vores souschefer en skræddersyet akademiuddannelse i ledelse på Copenhagen Business Academy i København. Uddannelsen giver 60 ECTS-point og består af seks moduler blandt andet i fagene ’Coaching og konflikthåndtering’ og ’Organisation og arbejdspsykologi’. Uddannelsen henvender sig til klinikassistenter, tandplejere eller personer med en anden faglig baggrund som eksempel kontoruddannelse.

Uddannelsen ruster medarbejderne til bedre at håndtere forskellige opgaver af administrativ og ledelsesmæssig karakter på tandklinikken.

Parodontitis kursus for tandplejere

Vi tilbyder vores eget intensive efteruddannelsesforløb for tandplejere i parodontitis og periimplantitis. Forløbet ajourfører, systematiserer og opgraderer tandplejerens kompetencer i diagnosticering, behandlingsplanlægning og behandling af patienter med parodontal sygdom. Samtidig inddrages tandplejerens allerede erhvervede kliniske erfaringer i videst mulige omfang.

Complete care dentistry concept kursus v. Dr. Ian Buckle

Tandlægen.dk Essential course undervises af Dr. Ian Buckle og består af 3 dele. Den første del, der omhandler undersøgelse diagnostik og splints, er for både tandlæger og tandplejere. De to følgende dele, der omhandler forudsigelig behandlingsplanlægning og æstetiske og resturative principper, henvender sig til tandlæger.

Tanken er, at tandplejeren bliver i stand til at identificere og kategorisere problemstillingerne ved statusundersøgelsen og kan informere og rådgive patienten om det videre forløb med inddragelse af konceptets aspekter inden videregivelse til tandlægen.

Bæredygtighedsuddannelse for klinikassistenter og administrativt personale

Tandlægen.dk er ambitiøse, når det gælder bæredygtighed. Derfor tilbyder vi vores klinikassistenter og administrative medarbejdere at deltage i vores bæredygtighedsuddannelse. Her får de værktøjer til at skabe bæredygtige arbejdsgange på klinikkerne.
Uddannelsen giver blandt andet kompetencer indenfor lagerstyring, indkøb, transportplanlægning, optimering af energiforbrug og bæredygtighed i social kontekst.
Efter endt uddannelse kan deltagerne kalde sig bæredygtighedsambassadører på deres klinikker og guide og inspirere deres kolleger i hverdagen.

For tandlæger

Vidensdeling blandt nyuddannede behandlere

Når eksamen først er i hus, er specialisering eller kompetenceudvikling måske ikke det første, man tænker på. Men bliver du ansat i en af vores klinikker, kommer du ind i netværk, hvor der er fokus på videndeling, teori, erfaring og udvikling med nyuddannede på tværs af hele kæden.

Få specialistviden

Hos tandlægen.dk ønsker vi at understøtte specialisering, da det højner vores faglighed og kvaliteten i vores behandlinger. Vi tilbyder mange forskellige kurser og efteruddannelser herunder bl.a:

Specialistviden

Implantatakademi

Vores implantatakademi er et ca. 2-årigt forløb, hvor tandlægerne teoretisk og praktisk bliver klædt på til selvstændigt at indsætte implantater og fremstille den tilhørende protetik.

Den certificerede uddannelse er et samarbejde mellem tandlægen.dk og ITI – International Team of Implantologists og følger de 2 første niveauer af denne organisations uddannelse: ITI Curriculum.

I tandlægen.dk supplerer vi ITI’s online forløb med 3 x 2 dages fysiske Study Clubs på hvert niveau.

Implantatakademi
fællesskab tandlæge

En dag i læringens tegn

Fælles Fagdag

Fælles Fagdag er et heldagsarrangement i læringens tegn for alle kædens medarbejdere.

Dagen indeholder spændende foredrag og fagligt relevante workshops og kurser afholdt af nogle af landets dygtigste foredragsholdere og fageksperter. Medarbejderne får samtidig mulighed for at møde deres kolleger fra de andre klinikker og hovedkontoret.

Bliv souschef hos tandlægen.dk

Hør Maya fra tandlægen.dk Helsingør fortælle om hverdagen som souschef i Danmarks største tandlægekæde.

Se mere