Tandlægekæder

– et svar på tandlægebranchens udfordringer

At drive en tandlægeklinik i dag er både omkostningstungt og forbundet med en række krav og forpligtelser i forhold til blandt andet myndigheder.

Specielt de mange krav og behovet for investeringer i ny og effektiv teknologi har medvirket til, at flere tandlæger søger sammen i klinikfællesskaber, mens mange andre klinikejere har valgt at indgå i en egentlig kæde.

Tandlæger vælger at være tandlæger, fordi det har deres interesse at sikre borgernes tandsundhed gennem forebyggende indsatser og afhjælpende behandlinger. Men når tandlægen skal bruge for meget tid på administration, rapportering, marketing og andre ledelsesopgaver, bliver tiden ved stolen mindre – eller overarbejdet større. Derfor er kædedannelser en løsning på fremtidens udfordringer for tandlægerne.

Gennem kædesamarbejdet kan tandlægen blive lettet for administrative byrder, få lettere adgang til kompetenceudvikling, både for tandlægen selv og for klinikkens ansatte, og endelig kan kæden stille kapital til rådighed i forbindelse med investeringer i ny teknologi, udvidelser og ombygninger.

Vil du høre mere om kæden, og de muligheder tandlægen.dk tilbyder, så kontakt os. Kontakt for en nærmere drøftelse.

tandlægejob

Bliv en del af tandlægen.dk

Tandlægen.dk har stor erfaring med køb af tandklinikker og også generationsskifte. Ved salg af en tandklinik, kan medarbejderne få mulighed på at fokusere på den faglige side af at drive en praksis – eller helt nedtrappe i et tempo, der passer bedst.

Læs mere om dine muligheder og vores arbejde.