Overvejer du at sælge din klinik?

Uanset hvad der ligger til grund for et salg, så er det en stor og afgørende beslutning, når man som tandlæge skal gøre op med sig selv, om man vil sælge sin klinik og i givet fald, hvem man skal sælge til.

I tandlægen.dk har vi både erfaring med opkøb af klinikker hvor;

- Kliniklederen fortsætter som klinikleder
- Kliniklederen gennemgår et generationsskifte
- Kliniklederen træder tilbage som klinikleder, men fortsætter som tandlæge på begrænset eller ubegrænset tid

Tandlæge Camilla Ulrich solgte sin klinik til tandlægen.dk i efteråret 2019 og flyttede ind hos klinikken tandlægen.dk Rønne, hvor et generationsskifte vil lede til at Camilla Ulrich bliver ny klinikleder på klinikken

”Jeg har naturligvis haft mine betænkeligheder, for da jeg for tre år siden gik i gang med at undersøge mine muligheder var der meget snak om, at hvis man blev en del af en kæde, så ville det blive dikteret hvad man skulle lave, men det er der jo overhovedet ikke noget af. Tværtimod så føler jeg faktisk at min faglighed bliver bakket op. For man bliver spurgt til, ja faktisk opfordret til, at få forskelligt digitalt udstyr eller deltage i forskellige kurser, og det synes jeg er super fedt. Så det har slet ikke noget hold på sig, at man bliver presset til at lave X antal kroner eller store behandlinger. Men jeg gik jo også og holdt lidt øje med Jesper [Jesper Krabbe Munck, klinikleder tandlægen.dk Rønne], og jeg kunne jo se han var glad og derfor tænkte jeg; det der det vil jeg også.”

Fokus på faglighed og hjælp til det administrative

Hos tandlægen.dk bliver du en del af en kæde, der sætter faglig udvikling i fokus, så vi kan tilbyde vores patienter tidssvarende behandlinger ved brug af nye teknologier og behandlingsmetoder.

At drive en tandlægeklinik i dag er både omkostningstungt og forbundet med en række krav og forpligtelser i forhold til blandt andet myndigheder. Det resulterer i at du som tandlæge skal bruge meget tid på administration, rapportering, marketing og andre ledelsesopgaver, og så bliver tiden ved stolen mindre – eller overarbejdet større.

”Det er virkelig en byrde der er blevet taget fra mine skuldre og jeg kan mærke, at jeg har fået en helt anden ro, og den ro kunne jeg allerede mærke under salgsprocessen ved, at jeg hele tiden er blevet bakket op, for var der noget, jeg var i tvivl om, så kunne jeg ringe eller skrive til hovedkontoret. Jeg har virkelig følt mig lettet, og pludselig kunne jeg se, hvor maks presset jeg har været de sidste år med alle de ting, som vi bliver pålagt ift. dokumentation osv.” fortæller tandlæge Camilla Ulrich, tandlægen.dk Rønne, der solgte sin klinik til tandlægen.dk i efteråret 2019.

Kædesamarbejdet giver dig mulighed for at få support og sparring om drift og administration. Vi fokuserer på at tilbyde assistance i forhold til uddannelse, indkøbsaftaler, markedsføringstiltag og personaleledelse, så du kan koncentrere dig om dine patienter og klinikkens faglige rammer og udvikling.

”Noget af det bedste ved at være blevet en del af tandlægen.dk, det er den støtte og sparring, jeg har fået omkring alt det administrative og driften, som er blevet struktureret bedre, så jeg i højere grad kan fokusere på mit ansvar for fagligheden og selvfølgelig også den daglige drift. Det har taget noget af presset fra mine skuldre.” fortæller klinikleder Jesper Krabbe Munck, tandlægen.dk Rønne, der solgte sin klinik til tandlægen.dk i 2016.

Trygt generationsskifte i roligt tempo

Ser du frem mod en pension i den nærmere fremtid, og er der ikke nogen på din klinik til at tage over, eller ønsker du at træde tilbage som klinikleder og koncentrere dig fuldt ud om arbejdet ved stolen?

I tandlægen.dk har vi gode erfaringer med generationsskifter, så et salg til tandlægen.dk vil give dig mulighed for at indgå i et trygt generationsskifte, hvor du selv har mulighed for at fortsætte med at arbejde på klinikken, hvis du ønsker det.

Jesper Krabbe Munck, tandlægen.dk Rønne

”Jeg føler mig helt tryg ved generationsskiftet, og jeg kan mærke, at det gør mine medarbejdere også. Jeg tror faktisk, at både jeg og den kommende klinikleder [Camilla Ulrich] føler os mere trygge ved vores forestående generationsskifte, fordi vi er en del af tandlægen.dk og dermed har nogle sparringspartnere, end hvis vi havde været en selvstændig klinik, som stod foran et lederskifte.
Hos tandlægen.dk kan vi nemlig få sparring om alt fra lønpolitik til, hvad vi skal gøre i forhold til personale, og det er en kæmpe fordel. Det er også en stor lettelse, at vi kan gøre det i det tempo, som passer os bedst, og at jeg kan fortsætte som tandlæge på klinikken i det omfang jeg vil, efter at Camilla har overtaget roret” fortæller tandlæge og klinikleder Jesper Krabbe Munck.

Mikkel Buchgreitz
tandlægen.dk, Allerød

tandlægen.dk køber kun velfungerende klinikker, og som tandlæge forpligter jeg mig til at opretholde en høj kvalitet og standard – det var afgørende for mig.

Iben Rahbek-Borre
tandlægen.dk, Vejen

Et salg af vores store klinik til tandlægen.dk var den perfekte løsning i forhold til et kompliceret generationsskifte.