Organisation, ledelse & bestyrelse

Organisationen bag tandlægen.dk
Vores organisation er kendetegnet ved at rumme spidskompetencer inden for tandlægefaglighed, driftsoptimering, marketing og personaleledelse og -udvikling. Sammensætningen sikrer mulighed for god sparing for kædens klinikker - både indbyrdes og med de ansatte på hovedkontoret.

Faglighed i højsædet
tandlægen.dk er på alle niveauer drevet af ønsket om at skabe Danmarks fagligt stærkeste tandlægekæde, der sikrer Nordens bedste tandsundhed.
Kædens hovedkontor er kendetegnet ved en flad og beslutningsdygtig struktur.

Kontaktinformation

tandlægen.dk A/S
Lottenborgvej 26, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby
Tel: 44 22 43 43
Email: info@tandlaegen.dk
CVR: 37794759

Kædens bestyrelse

Jørgen Lau
Bestyrelsesformand
Christian Mourier
Næstformand

Den daglige ledelse

Henrik Kølle
Administrerende direktør
hk@tandlaegen.dk
Christian Würtz
Kommerciel direktør
chw@tandlaegen.dk
Tanja R. W. Hillerup
Head of legal
thi@tandlaegen.dk
Kim Gommesen
Driftschef
kg@tandlaegen.dk
Per Breinholt
Økonomichef
pb@tandlaegen.dk

Ansvaret for den tandlægefaglige ledelse ligger hos den virksomhedsansvarlig tandlæge på den enkelte klinik. Derfor er kædens ledelse sammensat af en lang række andre kompetencer, der kan medvirke til at understøtte og styrke klinikkernes og kædens drift.

Det Faglige Råd

I tandlægen.dk vægter vi faglig udvikling, erfaring og videndeling særligt højt. Derfor har vi etableret en lang række faglige fællesskaber, hvor de ansatte mødes og drøfter ny forskning, nye teknologiske muligheder, kliniske erfaringer og udfordringer.

Som overordnet samlende enhed har tandlægen.dk etableret et Fagligt Råd, hvor formanden for hvert af de faglige fællesskaber sidder. Rådets formål er at rådgive om kædens faglige retning og strategiske valg inden for de enkelte fagområder.

Derudover rådgiver rådet om faglige standarder, kvalitetssikring og uddannelsestiltag. Endelig sikrer rådet, at aktivitet og videndeling opretholdes på tværs af de faglige fællesskaber og organisationen som helhed.

Det Faglige Råd 2018

  • Formand for Det Faglige Råd, Thomas Kofod, klinikchef, overtandlæge, PhD
  • Repræsentant for tandplejere Lone Kyhn, tandplejer
  • Repræsentant for endodonti Jørgen Buchgreitz, tandlæge
  • Repræsentant for kirurgi, implantologi og fast protetik Peter Gade, tandlæge
  • Repræsentant for kosmetisk, æstetisk tandpleje Lisbeth Skibsted, tandlæge
  • Repræsentant for bidfunktion Claus Dønvang, tandlæge
  • Repræsentant for den digitale klinik Jens Pilemand, tandlæge
  • Repræsentant for almen tandbehandling Søren Bach-Petersen, tandlæge