Bidfunktion hos Forum

Forkert bidfunktion kan have mange årsager og symptomer. Heldigvis er der meget tandlægen kan gøre for at rette en skade og give bedre livskvalitet.
Tandlæge/oral fysiolog Per Stylvig er ny kollega på tandlægen.dk Forum & Implantatcenter. Han er anerkendt i både ind- og udland for sin store viden om bidfunktion.

”Det er glæden ved at hjælpe mennesker til at få en bedre livskvalitet, som er en af de største arbejdsmæssige drivkræfter for mig i mit virke,” siger Per Stylvig.

Bidfunktionsproblemer

Der er mange årsager til bidfunktionsproblemer, og der er forskellige symptomer på lidelsen – lige fra smerter og muskelspændinger til migræne og tinnitus. En forkert bidfunktion kan i de fleste tilfælde afhjælpes, så man som patient oplever forbedring og lindring i det daglige. Hos tandlægen.dk Forum har tandlæge Per Stylvig stor international anerkendelse og lang erfaring med at diagnosticere og behandle bidfunktionsproblemer.

I de følgende afsnit kan du læse nærmere om symptomer og årsager til bidfunktionsproblemer, og hvordan du som patient kan blive behandlet og genvinde en forbedret livskvalitet.

Kontakt os: 70 400 356

Undersøgelse og diagnostik

Første konsultation

En udredning og diagnostik af bidfunktionsproblemer kræver en grundig dialog med dig som patient. Der foretages en forundersøgelse, der både omfatter kroppens muskulatur og selve tænderne. Hvis der er tale om enkle problemstillinger, eksempelvis at man har skadet en muskel for nylig, så er en udredning let og ukompliceret.

 

Fuldstændig udredning

Ved mere langvarige og komplicerede tilstande, hvor mange forhold er i spil, kan det være nødvendigt med flere undersøgelser.

En fuldstændig udredning starter altid med en grundig snak om symptomerne. Detaljer kan ofte indikere, hvilke behandlingstiltag som ville have størst effekt. Sovestillinger har f.eks. betydning. Neurologiske tests kan også være relevante ved kroniske smerter eller ændrede følelser. Billeddiagnostik i form af røntgen eller MR- og CT-scanning anvendes f.eks. ved ledlidelser.

Udredningen har til formål at opstille alle relevante behandlingsmuligheder, og derfor kan undersøgelserne godt løbe over flere konsultationer. Den endelig udredning gennemgås grundigt med dig som patient, så vi afstemmer behandlingsplanen efter dine ønsker og behov.

 

Ved udredning af kæbesmerter undersøges:

Muskulatur, sener og led:

 • Kæbeleddets forskellige elementer undersøges, såsom ledkapsel, muskler og de sener, der styrer leddet.
 • Det er primært halsmusklerne, der bevæger kæben, og disse fastholdes igen af skuldermuskulaturen. Skulder- og kæbefunktionen påvirkes derfor ofte gensidigt. Der undersøges, om muskulaturen er skadet, og om en evt. skade påvirker nervesystemet. Desuden vurderes det, om der er udsigt til restituering og dermed bedring.
 • Der undersøges om patienten spænder omkring munden eller andre steder. Måske laver patienten uhensigtsmæssige kæbebevægelser, der kræver brug af støttemuskler både i ansigtet, halsen og skulderregionen eller måske er tungebåndene enten for korte eller lange.
 • Der undersøges, og om der kan være kropsforhold, der er medvirkende årsager til kæbesmerten, så som skæv ryg og nakkeskader. Afhjælpning af spændinger i ryg, lænd/hofte eller spændinger som følge af fod- eller knæskade kan have betydning for hele kroppen, også kæben.

Tænder:

 • Det undersøges om bidfunktionen er uhensigtsmæssig. Eksempelvis om patienten kun tygger i den ene side af munden, hvorved der kan opstå overbelastning. Måske passer tænderne ikke sammen ved bid, eller også arbejder muskulaturen på en uhensigtsmæssig måde.

Symptomer og årsager til bidfunktionsproblemer

Symptomer 

 • Smerter og spændinger
  • Kæbesmerter
  • Hovedpine
  • Spændingshovedpine
  • Migræne
  • Øresmerter
  • Ansigtssmerter
  • Smerter i armene og evt. prikken i fingrene
  • Spændinger og smerter i hals, nakke og skuldre
 • Klikken for ørerne/prop i ørerne
 • Knæklyde fra kæbeled
 • Ændrede fornemmelse i ansigtet (hævelse, prikken, varme mv.)
 • Mundtørhed
 • Gabebesvær
 • Klump i halsen/synkebesvær/svimmelhed/kvalme
 • Tinnitus

Årsager

 • Ansigtssmerte
 • Gigt i kæbeleddet
 • Tilpasning af tandplacering
 • Forskydning i kæbeleddet
 • Tænderskæren
 • Implantater
 • Proteser
 • TMD/TMJ
 • Whip-lash

Symptomer

Smerter i kæben er et almindeligt symptom på forkert bidfunktion. Men en sådan smerte kan også have en række andre årsager. Dog kan smerter og spændinger netop også være medvirkende årsag til at bidfunktionsproblemer opstår.

 • Smerter i muskler
  Smerter i muskler kan skyldes overbelastning og forkerte arbejdsstillinger af musklerne f.eks. pga. uhensigtsmæssig tandstilling, forkert hovedstilling og meget andet.
 • Smerter i tandnerven
  Smerter i kæben kan stamme fra en betændt tandnerve som følge af karies eller rodspidsbetændelse nedenfor tandroden. Denne form for smerte er ofre murrende og øm i karakter. Tandkødsbylder (abces) giver derimod ofte stærke smerter.
 • Smerter efter rodbehandling
  Efter en rodbehandling kan patienten ofte føle forbigående smerte, men i visse tilfælde kan smerten være kronisk.
 • Smerter som følge af bedøvelse
  Ved bedøvelse hos tandlægen kan nålen eller selve bedøvelsesvæsken skade en nerve, der resulterer i en smerte, der kan opfattes kæbesmerte.
 • Smerter efter voldsomme operationer eller som følge af diabetes
 • Smerte i kæbeleddet
  En irritation i kapslen, der samler kæbeleddet, og spændinger i de omkringliggende muskler kan være årsag til smerte. Smerte kan også opstå, hvis bruskskiven mellem kæbeleddene forskydes, degenereres eller går i stykker.
 • Kæbesmerter med rod andre steder i kroppen
  Kæbesmerter kan eksempelvis have rod i kæbehule- og bihuleirritationer og betændelser samt halsbetændelser. Smerter i øret, hoved, hals, skulder kan også føles som kæbesmerter. Senebetændelse i underkæbens ophæng til tindingen kan typisk føles som en diffus smerte i over- og/eller underkæbe.
 • Kraniets position
  Kraniets position, dets stabilitet og musklernes træningstilstand har betydning for kroppens stabilitet og kan være årsag til kæbesmerter.
 • Gigt i kæbeleddet
  Gigt i kæbeleddet kan føre til spændinger i ansigtsmuskulaturen. Symptomerne kan være gabebesvær og smerter ved tygning mv.

Eksempelvis sygdomme i selve nervesystemet eller ændrede neurologiske tilstande som resultat af:

 • Strålebehandling
 • Trigeminusneuralgi
  som udmønter sig i gentagende anfald af en jagende/stikkende smerte i ansigtet, eller eksempelvis Hortons hovedpine også kaldet klyngehovedpine, som beskrives som en intens form for hovedpine, der udspringer som en smerte bag det ene øje.
 • Neurogene smerter
  kan skyldes skader på selve nerve fra f.eks. infektioner, operationer, rodbehandlinger og meget andet.

Følsomme tænder påvirkes ofte af kulde, søde og sure madvarer eller luftudtørring. Dette fører til ømhed og smerte. Ofte ret intensivt, men dog kortvarigt.

Overdreven muskelaktivitet i forbindelse med uhensigtsmæssig bidfunktion kan føre til spændingshovedpine, der kan opleves som trykkende eller pressende, og som manifesterer sig i baghoved, tinding, over panden eller bag øjnene. Fysisk og mentalt stress og angst kan være medvirkende årsager til spændingshovedpine.

Eksempler på overdreven muskelaktivitet:

Hyperaktivitet
Hyperaktivitet med kæben, såsom tænderskæren og neglebidning samt bid i læbe, kind, tyggegummi eller blyanter, hvor spænding i tyggemuskler medfører hovedpine. Når man bruger tyggemusklerne, aktiveres den dybe nakke-, hals- og skuldermuskulatur automatisk, hvis aktivitet også kan være medvirkende til spændingshovedpine.

Tandpres og kæbebevægelser
Tunge- og tandpres, kæbebevægelser til siderne uden kontakt mellem tænderne og skæv eller uhensigtsmæssig kropsholdning kan føre til spændingshovedpine.

Funktion af hoved, hals og skulderparti
Nogle patienter føler, at hovedets position er forkert i forhold til nakke og skulder, hvilket bevirker at de måske hænger med nakke og skulder. Dette kan skyldes forkert bidfunktion, hvor der kun tygges i en side af munden. Tilstanden kan føre til spændingshovedpine, hvor smerten også kan også forplante sig til lænd og hofter.

Gabebesvær kan skydes at musklerne, der anvendes ved gab, er skadet, eller at bruskskiven, der adskiller kæbeleddene, er forskudt, eller at selve kæben er skadet som følge af gigt. En mere sjælden årsag til gabebesvær er skader i nervesystemet og muskelsystemet, f.eks. dystoni eller myotoni.

Synkebesvær, kvalme og svimmelhed skyldes ofte belastninger af halsens holdningsmuskulatur. Sovestillingen har også betydning. En sovestillig i ”fosterstilling” forhindrer fuldt lungevolumen, ligesom spiserør og luftveje presses sammen.

En lukket fornemmelse i ørene (evt. prop / klik i ørene) sker, når svælget spænder op, hvilket hyppigt forekommer som følge af tungepres. Tungepres kan skyldes forkert tandstilling og bidfunktion.

Ofte kan migræne udløses ved spændinger i hoved, hals og skuldre. Disse spændinger kan skyldes forkert bidfunktion.

Tinnitus er en betegnelse for hørbar (og evt. ikke-hørbar men fornemmet) lyddannelse. Tinnitus kan være lokaliseret til enten ét eller begge ører. Tilstanden kan skyldes tyggefunktionen og kan derfor lindres ved bidfunktionel behandling.

Dette er tilfældet hvis:

 1. Tinnitus varierer i tone og/ eller volumen.
 2. Tinnitus er påvirkelig af f.eks. gaben / sammenbid samt af hovedholdningen.
 3. Der ved undersøgelse kan konstateres patologiske (sygelige) forhold i kæbeleddene samt de muskler, der regulerer kæbeleddene.

Forkert bidfunktion kan forplante sig som smerter andre steder i kroppen

Årsager

Nerverne i ansigtet har til opgave at registrere påvirkninger, der kan skade ansigtsvævet. Fordi nerverne er sammenkædet i bundter, kan det nogle gange være svært for patienten at afgøre, hvor i ansigtet et smerteproblem er opstået. Smerter i kæbeled kan eksempelvis føles som ørepine. Hvis man har smerter udover den tid, det normalt tager for en skade at heles, kalder man smerten for vedvarende (eller kronisk). Sådanne smerter kan føre til muskelspænding og uhensigtsmæssig bidfunktion.

Gigt i kæbeleddet (hyppigst osteoarthrosis eller rheumatoid artiritis) kan føre til spændinger i ansigtsmuskulaturen. Hvis et gigtplaget kæbeled går i stykker, vil det ofte heles i en uhensigtsmæssig position, hvilket kan være årsag til forkert bidfunktion. Symptomerne kan være gabebesvær, smerter ved tygning mv. I starten kan der være kortvarige fastlåsningsfornemmelser, senere også knasen fra kæbeleddet.

Tændernes placering i tandbuen bestemmes af kæbens form og vækst, samt de belastninger tanden udsættes for i hverdagen. Hvis biddet ændrer sig, eller tænderne belastes for meget, så kan tænderne reagere ved at flytte eller løsne sig. En uhensigtsmæssig tilpasning af tandplaceringen kan føre til bidfunktionsproblemer og tandkødssygdomme såsom parodontitis (parodontose).

En permanent forskydning af bruskskiven (dislocatio disci art. temporomandibularis) mellem kæbeleddene kan føre til, at bevægeligheden indskrænkes, hvilket giver ømhed og smerter i muskler og ledkapsel samt åbningsbesvær for kæben. Det er vigtigt, at bruskskiven sættes på plads, da den ellers risikerer at gå i stykker ved gab.

Det er normalt at have en vis natlig aktivitet i muskler og led. Natlig tænderskæren (bruxisme) sker imidlertid med stor muskelkraft og resulterer i periodisk men langvarigt pres. Overdrives den natlige tænderskæren eksempelvis pga. stress, så kan det skade både tænder, muskler og kæbeled, hvilket igen kan føre til forkert bidfunktion.

Et implantat er en stiv konstruktion i modsætning til naturlige tænder, der fjedrer lidt. Dette kan give anledning til ændrede og måske uhensigtsmæssige tyggemønstre. Selve implantat-indgrebet kan også resultere i nerveskader, der kan give bidfunktionsproblemer.

Protesebærere har hyppigt bidfunktionsgener. Ofte fordi proteserne ikke fungerer optimalt, men også fordi kæbeled samt musklerne i forbindelse med hoved, hals, skuldre og nakke også kan være medtagne.

Syndromerne TMD (Tempora Mandibulært Dysfunktion) og TMJ (Tempora Mandibulært Joint) er samlede betegnelser for problemer med bidfunktionen. Hvis kæbeleddet ikke er involveret i problemstillingen, er der tale om TMD, og hvis kæbeleddet er en del af problemstillingen, er der tale om TMJ.

Whip-lash er, når man udsættes for en pludselig bevægelse. Klassisk er det en påkørsel bagfra. Kroppen er uforberedt på påvirkningen, og muskler og led strækkes og komprimeres gevaldigt. Måske opstår der makro- og mikroskader i vævet. Eller måske sensibiliseres nervevævet. Behandlingerne er først og fremmest målrettet de direkte skader og er evt. flerfaglige.

Læs mere om Per Stylvigs studier i bidfunktion

Vores dygtige tandlæge Per Stylvig har, inden han kom ind til os på tandlægen.dk Forum, drevet selvstændig henvisningsklinik for patienter med bidfunktionsproblemer i mere end 25 år. Du kan læse mere om hans studier om bidfunktion og oralfysiologi her.