Rodbehandling

En rodbehandling er en behandling, hvor tandlægen fjerner sygt nervevæv lokaliseret inde i tand og rødder.
Der afsluttes med en rodfyldning, altså en forsegling af rødderne, med et specielt rodfyldningsmateriale.
Tandlægen rodbehandler en tand, når der er betændelse i tandens nerve, eller når nerven er død - kaldet nekrotisk.

Rodbehandling af tænder

En tand skal rodbehandles ved vedvarende smerter, betændelse eller inflammation i nerven. I nogle tilfælde dør nerven uden, der har været symptomer, og der opstår betændelse i det døde nervevæv. Denne betændelse kan brede sig ud i kæbeknoglen, og tanden bør derfor rodbehandles.
Tandlægen kan ofte, men ikke altid se dette på et røntgenbillede, hvor betændelsen viser sig på tandens rodspids. Betændelsen kan være af kronisk (langsomt forløbende) karakter og være uden symptomer. Betændelsen kan også blive akut, med hævelse og smerter.

Hvis der er hul (caries) helt ind til en tandnerve, er det altid nødvendigt at rodbehandle tanden. Modsat hvad mange tror, er det ikke altid, at patienten har mærket noget til hullet inden. Omvendt kan smerter opstå i en tandnerve efter, der har været boret caries væk, eller fordi der af andre årsager er blevet boret eller slebet i tanden for eksempel ved fremstilling af en krone.
Såfremt der ikke er hul ind til nerven, vil disse symptomer oftest forsvinde igen.

Et velkendt såkaldt ‘paradoks-problem’ er smerter opstået efter en reparation eller beslibning af en tand, som inden behandlingens start var symptomfri.
I meget sjældne tilfælde kan eftersmerterne fra en behandling være så store, at tandlægen er nødt til at rodbehandle tanden.

Efter at have boret ind til nervehulrummet udrenser tandlægen nerven med nogle små file. Materialet, som fyldes i tanden, er gummilignende små spidser, der fastgøres inde i nervehulrummet.

Ikke alle rodbehandlinger løser tandens problem. Jo længere bagud i munden tanden findes, des mere kompliceret er røddernes forløb og antal, og jo sværere er det for tandlægen at rodbehandle tanden.
Prognosen for et godt resultat er særdeles god for fortænderne, hjørnetænderne og de små kindtænder.
På de store kindtænder er prognosen lidt mindre god.
Visdomstænder rodbehandles sjældent. Den faldende succes for de bagerste tænder skyldes et mere kompliceret rodforløb med flere og krumme kanaler af og til med små bikanaler.

Den teknologiske udvikling på området er i stor vækst, og prognosen hænger en del sammen med tandlægens erfaring, omhu og teknologiske kunnen.
Hos tandlægen.dk har vi tandlæger, som har specialiseret sig i særligt vanskelige rodbehandlinger og derfor modtager henvisninger fra kolleger.
Det kan du læse om under de enkelte klinikker.
Ingen tandlæge kan dog sige at have 100 % succes med alle rodbehandlinger, men nogle af de dygtigste tandlæger er i dag tæt på.

I tandlægen.dk har vi særligt fokus på rodbehandlinger

Kontakt din tandlæge i tandlægen.dk for den bedste prognose for tanden.

Rodbehandling - spørgsmål og svar

 • Gør det ondt at få en rodbehandling?
  Rodbehandlinger kan af og til være forbundet med ubehag og lettere smerter.
  I visse tilfælde skærer man jo en levende nerve over tæt på rodspidsen og efterlader et lille sår til opheling. Man kan forvente
  ”Panodilømhed ” et par dage efter udrensningen af nerven. Herefter er der som regel ikke problemer, men enkelte
  patienter oplever desværre ubehag i en periode. Når tanden er endeligt rodfyldt med succes, er forløbet herefter uden smerter i næsten alle tilfælde.
 • Hvad så når en rodbehandling ikke lykkes?
  Hvis behandlingen ikke er lykkedes, vil patienten have fortsatte smerter, evt. hævelse og betændelse, eller i nogle tilfælde
  ses det på et senere røntgenbillede og kan være uden symptomer. I enkelte tilfælde vil man tilbyde at revidere rodfyldningen, men hvis tandlægen vurderer, at det ikke kan gøres bedre, er en rodspisamputation ofte eneste udvej for at bevare tanden. Det er en mindre operation, hvor tandens rodspids/rodspidser fjernes, og rodkanalen forsynes med en lille fyldning. Prognosen for en sådan operation er god, 90 % eller mere ved en erfaren kirurg. Læs nærmere herom under afsnittet om kirurgi. Et alternativ kan være at trække tanden ud.
 • Er der garanti ved en rodbehandling?
  På grund af den kendte risiko kan tandlægen ikke garantere, at resultatet altid går godt. Vi kan imidlertid garantere dig, at alle klinikker i tandlægen.dk udfører omhyggelige rodbehandlinger, bruger de bedst tilgængelige materialer og gør deres yderste for at resultatet bliver så optimalt som muligt.
Find nærmeste klinik
{{infoWindowItem.title}}
{{infoWindowItem.address}}
{{infoWindowItem.zip}}
 • {{item.title}}, {{item.address}}, {{item.zip}} ({{item.distanceText}}) Gå til klinik