Henvisning til panorama røntgen i Fiolstræde, København

Der er en række forhold, der gør sig gældende, før du som tandlæge henviser til Cone Beam CT-skanning.
Nedenfor har vi beskrevet, hvornår en henvisning kan være relevant, og hvad Sundhedsstyrelsens regler er for området.

Indikationer for Cone Beam Computer Skanning.

Klik her, hvor du finder henvisningsblanket til panoramaoptagelse og Cone Beam CT-skanning

Overordnet er indikationen for at få taget en Cone Beam CT-skanning opfyldt, når der er et behov for diagnostisk
information, som ikke kan opnås med mere strålevenlig teknik/udstyr.

​I praksis er de hyppigste indikationer for Cone Beam CT-skanning:

 • Lejringsbestemmelse af visdomstænder og deres forhold til N. Alv. Inf.
 • Behandlingsplanlægning til implantatbehandling​
 • Vurderinger før og efter sinusløft
 • Traumer
 • Smerter, der ikke kan diagnosticeres på anden vis
 • Tand anomalier og malpositioner

Ifølge Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 663 for større dentalrøntgenanlæg bekendtgørelse stilles følgende krav
til tandlæger, der vil henvise til Cone Beam CT-skanning:

 

 

Krav til personer der henviser til røntgenundersøgelser

§ 36. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal følge de retningslinier for henvisning til røntgenundersøgelser som er fastsat af
den ansvarlige leder af røntgenanlægget.

§ 37. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal sørge for at undersøgelsen er berettiget, idet både tilstanden hos den person der røntgenundersøges
i forbindelse med diagnosticering og behandling af en sygdom og det forventede resultat af undersøgelsen skal indgå i vurderingen af berettigelsen.

§ 38. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om tidligere relevante røntgenundersøgelser som han har kendskab til.
§ 39. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om den kliniske problemstilling der berettiger undersøgelsen.

​Stk. 2. Det skal fremgå af henvisningen hvem der har udfyldt den.​

Stråledoser

Litteraturen er ikke entydig i sine angivelser af strålebelastning ved forskellige typer optagelser, idet dosis afhænger
af mange faktorer, fx patientens størrelse.

​Følgende skal derfor tages med et gran salt, men kan alligevel give en ide om strålebelastningen i forskellig situationer:

​Fuldstatus med enorale rtg billeder 73 µSv

 • Panorama rtg 13 µSv
 • Cone Beam CT skanning Maxil eller Mandibel 80µSv
 • Cone Beam CT skanning Maxil eller Mandibel ekstra høj opløsning 130µSv
 • Cone Beam CT skanning Nobel Guide 80/130µSv
 • Cone Beam CT skanning kæbeled 80µSv
 • Hospitals CT skanning 2.100µSv
 • Naturlig årlig baggrundsstråling 4.000µSv

​Grundlæggende skal enhver form for unødig stråling undgås, men når det er sagt, så viser ovenstående tal, at strålebelastningen
ved at få en Cone Beam CT skanning er forsvindende lille i forhold til den årlige naturlige baggrundsstråling.