Talstærke Business Partnere søges til landsdækkende tandlægekæde

Vil du med på en spændende rejse, og har du mod på at blive en del af et team af dygtige kollegaer, der i et uformelt miljø arbejder henimod at blive Danmarks største og fagligt førende tandlægekæde?

Til tiltrædelse snarest muligt søger vi to Business Partnere til landsdækkende tandlægekæde i hastig ekspansion. Vi søger en Business Partner til hhv. Nordjylland (ex Århus og nordpå) og Sjælland.

På halvandet år er vi vækstet til ca. 60 klinikker og mere end 800 medarbejdere. Vi forventer, at kæden inden udgangen af 2017 tæller mellem 80-90 klinikker og omfatter mere end 1000 medarbejdere. På hovedkontoret er vi i dag 20 ansatte inden for direktion, driftsledelse, HR, kommunikation, legal, marketing, IT og finans. På såvel klinikkerne som på hovedkontoret er vores serviceorienterede og patientrettede fokus afspejlet i vores kultur og værdier. I alt bestræber vi os på at være faglige, omsorgsfulde, samarbejdende og engagerede.

Jobbet

Du kommer til at indgå i kædens driftsteam, der pt. tæller 3 dedikerede medarbejdere, og skal fungere som bindeled mellem kædens klinikker i den relevante region og hovedkontoret. Dine arbejdsopgaver bliver bl.a., i dialog med tandlæge klinikejerne, at sikre, at Selskabets kæde af tandklinikker, markedsført under navnet tandlægen.dk, udvikler sig positivt, såvel kvalitetsmæssigt som kommercielt i samarbejde med driftschefen, som du vil referere til. Arbejdsopgaverne omfatter, men er ikke begrænset til: budgetlægning, support af klinikkerne og løsning af diverse ad hoc problemer samt rapportering. En udpræget grad af talforståelse er en forudsætning for varetagelsen af stillingen.

Konkret vil dine arbejdsopgaver bl.a. være:
• ‪Integration af klinikkerne i tandlægen.dk ‬‬‬‬‬‬‬
• Udvikling af ‪specifikke ‪drifts- og udviklingsplaner ‪og ‪initiativer ‪for ‪og ‪med ‪klinikkerne ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• ‪‬‬Bistå klinikkerne med optimal bemanding og med at motivere og engagere medarbejderne‬‬‬‬‬‬‬
• Hjælpe ‪klinikkerne med ‪løsninger, ‪der ‪gør, at ‪vi ‪opfylder ‪gældende ‪lovgivning/hygiejne regler (NIR)/guidelines/mv.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• ‪Økonomisk ‪forecasting, der tilgodeser ‪investeringsbehov ‪og ‪investeringscases ‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• ‪Driftsefficient ‪og ‪standardisering‪ (processer, software, mv.) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Den ideelle kandidat
Ideelle kandidater har en relevant videregående uddannelse, eksempelvis inden for økonomi, erhvervsøkonomi, økonomistyring, procesledelse, organisation og ledelse eller lignende. Desuden forestiller vi os, at du har relevant erhvervserfaring inden for styring og opfølgning på drift og processer. Kendskab til tandlægebranchen, MedTech eller den private sundhedssektor i øvrigt vil være en fordel, herunder erfaring med patient – eller andre serviceprocedurer, men ikke en forudsætning.

Du har et stort personligt drive og er proaktiv i tilgangen til opgaverne. For at lykkes er det endvidere nødvendigt, at du kan arbejde struktureret og har et godt overblik med realistiske forventninger i forhold til deadlines. Samtidigt er du en holdspiller med en serviceminded indstilling, der også har mod på at tage del i de helt lavpraktiske opgaver, som opstår i en ung organisation.

Du er vant til at begå dig blandt kollegaer på alle niveauer og fungerer som en troværdig og kompetent sparringspartner, der både er proaktiv, støttende og lærende, når det er tiltrængt.

Vi tilbyder
Et selvstændigt og alsidigt job i en virksomhed med et godt arbejdsmiljø, høj vækst og rig mulighed for udvikling i jobbet. Stemningen er uhøjtidelig og organisationsstrukturen er flad, hvilket giver god mulig-hed for at være tæt på beslutningerne.

Tandlægen.dk kan tilbyde de rette kandidater et udfordrende job i et fleksibelt og dynamisk fagligt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder en god løn og pensionsordning, der modsvarer faglige og kommercielle erfaringer og som i øvrigt står mål med stillingens krav. Endvidere har tandlægen.dk tegnet en sundhedsforsikring for sine medarbejdere.

Praktisk
Som Business Partner vil meget af arbejdet foregå på klinikkerne, og der må påregnes en del kørsel i omegnen af 10.000-20.000 km. årligt. Til den ledige stilling i region Nord er der tilknyttet et kontor på vores netop nybyggede klinik med 16 klinikrum på Tankedraget 7 i Aalborg. Til begge stillinger er endvidere tilknyttet kontorarbejdspladser på vores hovedkontor beliggende på Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby.

Henvendelse:

Ansøgning mærket ”Business Partner” i region ”Nord” eller ”Sjælland” bilagt CV og andet relevant materiale bedes sendt til job@tandlaegen.dk snarest muligt og senest 1. september 2017. Vi forventer at afholde samtaler løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte driftschef Kim Gommesen på tlf.nr. 51 15 33 33.

Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på tandlægen.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at benytte tandlægen.dk accepterer du vores brug af cookies.